بارگزاری فایل های ارائه شفاهی و پوستری
1397-02-10

به اطلاع پژوهشگران محترم می رسانیم هم اکنون فایل های مربوط به ارائه شفاهی و فرمت پوستری مقالات روی سایت بارگزاری شده است. شما میتوانید برای دریافت فایل های مربوطه کلیک نمایید.

تذکر مهم:

توجه داشته باشید که برای ارسال فایل های خود فقط تا روز سه شنبه 97/2/11 ساعت 12 طهر فرصت دارید. خواهشمندیم در همین زمان اقدام به ارسال فایل بفرمایید. این زمان تمدید نخواهد شد.