حمایت کنندگان اصلی
حامی سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
دانشکده  مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه اصفهان
دانشگاه هرمزگان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان
سازمان مدیریت صنعتی
حامیان مالی سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی
شرکت ایران خودرو
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شرکت ملی نفتکش ایران
بانک پارسیان
بانک مسکن
بانک کارآفرین
بانک مهر اقتصاد