پذیرش مقالات منحصراً از طریق وبسایت کنفرانس (بخش ارسال مقالات) صورت می پذیرد.

توجه فرمایید که  مقالات ارسالی باید منطبق با یکی از محورهای تخصصی کنفرانس باشند.

جهت دریافت فایل Word راهنمای نگارش مقاله به زبان فارسی کلیک کنید.

جهت دریافت فایل Word راهنمای نگارش مقاله به زبان لاتین کلیک کنید.

جهت دریافت فایل فرمت پوستری مقالات به زبان فارسی کلیک کنید.

جهت دریافت فایل ارائه شفاهی مقالات به زبان فارسی کلیک کنید.

جهت دریافت فایل فرمت پوستری مقالات به زبان انگلیسی کلیک کنید.

جهت دریافت فایل ارائه شفاهی مقالات به زبان انگلیسی کلیک کنید.

ایمیل کنفرانس: icim@atu.ac.ir