بزرگراه همت غرب - دهکده المپیک - میدان دهکده - پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده مدیریت و حسابداری - طبقه دوم - دفتر خدمات علمی

تلفن:48392921-021

آدرس ایمیل کنفرانس: icim@atu.ac.ir

 دسترسی به دانشگاه علامه طباطبائی

Refresh Code