تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-11-30

قابل توجه پژوهشگران گرامی؛

با توجه به تماس های مکرر علاقه مندان با دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی (مستقر در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی) جهت تمدید فرصت ارسال مقالات و بر اساس تصمیم مسئولین و دبیران کنفرانس, فرصت ارسال مقالات به سامانه اینترنتی کنفرانس تا روز 18 فروردین 1397 تمدید شد.