رایگان بودن داوری مقالات و حضور رایگان یکی از نویسندگان در کنفرانس
1396-12-01

به اطلاع علاقه مندان و پژوهشگران گرامی می رساند که ارسال مقالات به سامانه اینترنتی کنفرانس و فرآیند داوری رایگان است.

همچنین قابل ذکر است که در صورت پذیرفته شدن مقاله پس از انجام فرآیند داوری، یک نفر  از نویسندگان محترم نیز می تواند بصورت رایگان در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی شرکت کند.